Tiêu chí bán hàng

  • Lắng nghe cẩn thận và trả lời nhanh câu hỏi của khách hàng
  • Hiểu khách hàng
  • Thân thiện và hoà đồng với khách hàng
  • Có trách nhiệm
  • Linh hoạt trong phục vụ khách hàng
  • Không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày một tốt hơn